Peruslaskutaidon sujuvuus 9–17-vuotiailla CP-vammaisilla lapsilla

Elina Hakkarainen, Tuire Koponen, Jaana Ahonniska-Assa

Abstrakti:

CP-vamman taustalla on neurologinen vaurio, joka aiheuttaa motoriikan vaikeuksien lisäksi erilaisia kognitiivisia ongelmia. Vaikeudet kognitiivisissa taidoissa heijastuvat myös oppimiseen. CP-vammaisilla lapsilla oppimisvaikeudet ovat tavanomaista yleisempiä ja matematiikan oppimisvaikeudet ovat vielä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia yleisempiä. Tutkimuksessamme pyrimme selvittämään, miten sujuvia CP-vammaisten perusopetusikäisten lasten peruslaskutaidot ovat. Peruslaskutaidoilla tarkoitetaan yhteen- ja vähennyslaskutaitoja lukualueella 1–20. Peruslaskutaitojen sujuvuus määriteltiin laskemisen nopeuden ja tarkkuuden avulla. Lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, onko yhteenlaskutaito ja vähennyslaskutaito sujuvaa samoilla koehenkilöillä. Kolmanneksi selvitimme, onko peruslaskutaidon sujuvuus yhteydessä CP-vamman tyyppiin. Tutkimukseen osallistui 32 iältään 9–17-vuotiasta lasta, joilla on diagnosoitu CP-vamma. Lapset suorittivat laskutehtävät tietokoneella, ja laskunopeudessa huomioitiin kunkin lapsen yksilöllinen perusreaktioaika. Havaitsimme, että yhteenlaskutaidon ja vähennyslaskutaidon sujuvuus olivat yhteydessä toisiinsa. Lapset voitiin jakaa peruslaskutaitojen sujuvuuden mukaan sujuviin (nopeat ja tarkat), hitaisiin (tarkat, mutta hitaat) ja epäsujuviin (hitaat ja epätarkat) laskijoihin. CP-vamman tyyppi tai lapsen ikä eivät olleet yhteydessä peruslaskutaidon sujuvuuteen.

 

Lataa pdf