Artikkeleita vuosilta 2002-2009

Lehti 2/2009

Minna Torppa
Yksilöllisiä kehityspolkuja kohti lukemista: varhaisten taitojen, oppimisympäristön ja sukuriskin vaikutukset

Paula Salmi
Nimeämisen kehitys lukutaito- ja nimeäjäryhmissä

Paula Salmi
Nimeämistä selittävät tekijät sekä niiden yhteys lukutaitoon

Riikka Heikkilä, Mikko Aro
Nopea sarjallinen nimeäminen ja oppimisvaikeudet: Onko nopealla nimeämisellä erityinen yhteys lukemiseen vai ei?

Lehti 1/2009

Lehti 4/2008

Anu Mustonen, Juha-Matti Latvala
Lisää yhteisöllisyyttä ja huolenpitoa oppilaista – Tutkijat etsivät kouluhyvinvoinnin eväitä Suomalaisen Tiedeakatemian juhlaseminaarissa Jyväskylässä

Anneli Yliherva, Minna Viitaniemi, Outi Peltoniemi
Keskoslapsen puheenkehitys ja vastasyntyneisyyskauden tehohoito

Piia Vilenius-Tuohimaa Paavo H.T. Leppänen
Englannin kielen harjoitusohjelma esimerkkinä kielellisten vaikeuksien interventiotutkimuksesta

Elisa Järvisalo
Mitä kuuluu Ekapelin ensimmäistä versiota ahkerasti pelanneille?

Aino Mattinen, Pekka Räsänen, Minna M. Hannula, Erno Lehtinen
Varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelma päiväkodeille

Pirjo Tilus
Sairaalaopetus opinpolkua tukemassa

Pirjo Aunio
Matemaattiset taidot ennen koulun alkua

Lehti 3/2008

Kristiina Jokinen, Vesa Närhi
Koulussa toteutettavat tukitoimet ADHD-oireisille lapsille ovat kasvattajien yhteistyötä: Johdanto tapauskuvauksiin

Cedrik Lindholm
Käyttäytymisterapeuttista kuntoutusta kolmelle koulupojalle, joilla on ADHD-oireita – kokeellinen tapaustutkimus

Jukka Suoniemi, Kristiina Jokinen, Vesa Närhi
Kolmasluokkalaisen pojan tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen opettajan ja avustajan yhteistyönä

Marja Karppinen, Katja Petäjä, Vesa Närhi
Haaveileva toisluokkalainen tyttö – arjen haasteista käytännönläheisiin tukitoimiin

Verna Paavola, Sari Kirjavainen, Vesa Närhi
Aatun ensimmäiset kolme kouluvuotta – yhteistyöllä, tilanteiden jäsentämisellä ja sääntöjen selkeyttämisellä helpotusta koulunkäynnin ongelmiin

Lehti 2/2008

Jarmo Hämäläinen
Äänien nousuaikojen prosessointi lapsilla ja aikuisilla

Jarmo A. Hämäläinen, Paavo H. T. Leppänen, Heikki Lyytinen
Kuulotiedon käsittelyn pulmat lukihäiriön yhteydessä – katsaus teorioihin

Mailis Salo
Kolmasluokkalaisen lukutaidosta. Miten lukutaito kehittyy teknisestä sisällölliseksi?

Vesa Rantanen, Natalia Kankainen, Juha-Matti Latvala, Heikki Lyytinen
Vieraskielisenä lukemista opettelemassa – kokeilu Ekapelin käytöstä venäjänkielisten lasten suomen kielen oppimisen tukena

Lehti 1/2008

Anne Puolakanaho
Lukemistaitojen varhainen ennustaminen

Anne Puolakanaho
Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja

Lehti 4/2007

Tanja Vehkakoski
Tuhat ja yksi tarinaa lapsesta. Kriittinen katsaus lausuntojen kielenkäyttöön

Kirsi Mustonen
Vane-psy eli Vauvan neurologisen ja psyykkisen kehityksen arviointimenetelmä

Nina Kultti-Lavikainen, Johanna Katajamäki, Tuija Aro, Mikko Aro
Aikamatkalla – Sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma

Heidi Jokiniemi, Eija Uotila, Seija Mahlamäki-Kultanen
Työssäoppiminen erilaisen oppijan tukena

Helena Viholainen, Timo Ahonen, Reija Alen, Marja Cantell, Eino Havas, Jukka Kaartinen, Tomi Kaasinen, Airi Kilpeläinen, Matti Koivikko, Silja Pirilä, Jarno Purtsi, Pauli Rintala, Aimo Strömberg & Jaap van der Meere
Liiku, opi, osallistu

Lehti 3/2007

Lehti 1/2007

Tuuli Räsänen
Erityisesti Muuramessa