Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin

  • 2018_1kansiko (1)on perustettu vuonna 1990 (volume 30)
  • ilmestyy neljä kertaa vuodessa
  • vähintään kaksi tarkastajaa (blind review) arvioi käsikirjoitukset
  • julkaisee tieteellisiä artikkeleita, tutkittu juttu -tyyppisiä kirjoituksia ja katsauksia, kokeiluja ja käytänteitä, lektioita, puheenvuoroja ja haastatteluja
  • on tarkoitettu erityisesti opetus-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille ja tutkijoille sekä alueen yhteiskunnallisille vaikuttajille
  • tarjoaa lukijoille ymmärrettävässä muodossa olevaa uutta tietoa oppimisen ja oppimisvaikeuksien ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kentällä toimiviksi todetuista käytänteistä
  • on julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1.
  • ISSN 2342-9046 (painettu lehti)
  • ISSN 2953-996X (verkkojulkaisu)

Svenskspråkigt  specialnummer 2022 2018_1kansiko (1)


Uusimmat vapaasti luettavat artikkelit:

Lapsen varhaisen sanaston kehityksen arviointi Sanaseula-menetelmän avulla, Suvi Stolt & Suvi Vehkavuori, Bulletin 1/22

Vammaistutkimuksen teemanumero 2022

Opettajat ammatillisina toimijoina inkluusiota edistämässä, Riikka Sirkko, Bulletin 3/21

Oppilaan tilannesidonnainen kiinnittyminen yläkoulussa: yhteydet yleiseen kiinnittymiseen ja eri tilannetekijöihin, Sanni Pöysä, Bulletin 3/21

Kirjojen lukeminen tukee luetun ymmärtämisen kehitystä, Minna Torppa, Tiia Nurminen, Pekka Niemi, Kati Vasalampi, Marja-Kristiina Lerkkanen, Asko Tolvanen & Anna-Maija Poikkeus, Bulletin 3/21

Pragma-testi: menetelmä sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen arviointiin 4–8-vuotiaille lapsille, Soile Loukusa
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2020/12/Loukusa Bulletin_4_2020.pdf

Eriyttämiseen tarvitaan laajempaa näkökulmaa, Anssi Roiha, Jerker Polso
https://bulletin.nmi.fi/wp-content/uploads/2021/01/eriyttaminen_laajempaa_nakokulmaa.pdf


Svenskspråkigt  specialnummer 2019  

_

vastuullistajournalismia_pysty_FIN_sininenRGB

Toimitus suosittelee