Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin

  • 2018_1kansiko (1)on oppimisen ja oppimisvaikeuksien suomenkielinen erityislehti
  • ilmestyy neljä kertaa vuodessa (painos 2 200)
  • on perustettu vuonna 1990
  • julkaisee vertaisarvioinnin läpikäyneitä tieteellisiä artikkeleita, kokeiluja, käytänteitä, puheita, puheenvuoroja sekä esittelyjä ja katsauksia
  • on tarkoitettu erityisesti opetus-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille ja tutkijoille sekä yhteiskunnallisille vaikuttajille
  • tarjoaa lukijoille ymmärrettävässä muodossa olevaa uutta tietoa oppimisen ja oppimisvaikeuksien ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kentällä toimiviksi todetuista käytänteistä
  • on julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1.
  • ISSN 2342-9046

 

Svenskspråkigt  specialnummer 2019  

_

 

 

 

 

 

Toimitus suosittelee vastuullistajournalismia_pysty_FIN_sininenRGB