Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin

  • 2018_1kansiko (1)on perustettu vuonna 1990 (volume 30)
  • ilmestyy neljä kertaa vuodessa
  • vähintään kaksi tarkastajaa (blind review) arvioi käsikirjoitukset
  • julkaisee tieteellisiä artikkeleita, tutkittu juttu -tyyppisiä kirjoituksia ja katsauksia, kokeiluja ja käytänteitä, lektioita, puheenvuoroja ja haastatteluja
  • on tarkoitettu erityisesti opetus-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille ja tutkijoille sekä alueen yhteiskunnallisille vaikuttajille
  • tarjoaa lukijoille ymmärrettävässä muodossa olevaa uutta tietoa oppimisen ja oppimisvaikeuksien ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kentällä toimiviksi todetuista käytänteistä
  • on julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1.
  • ISSN 2342-9046

 

Svenskspråkigt  specialnummer 2019  

_

 

 

 

 

 

Toimitus suosittelee vastuullistajournalismia_pysty_FIN_sininenRGB