NMI-Bulletin

Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti
NMI-Bulletin 2018_1kansiko (1)

  • on oppimisen ja oppimisvaikeuksien suomenkielinen erityislehti
  • ilmestyy neljä kertaa vuodessa (painos 2 200)
  • on perustettu vuonna 1990
  • julkaisee vertaisarvioinnin läpikäyneitä tieteellisiä artikkeleita, kokeiluja, käytänteitä, puheita, puheenvuoroja sekä esittelyjä ja katsauksia
  • on tarkoitettu erityisesti opetus-, kasvatus- ja terveysalan ammattilaisille ja tutkijoille sekä yhteiskunnallisille vaikuttajille
  • tarjoaa lukijoille ymmärrettävässä muodossa olevaa uutta tietoa oppimisen ja oppimisvaikeuksien ajankohtaisesta tutkimuksesta ja kentällä toimiviksi todetuista käytänteistä
  • on julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1.
  • ISSN 1236-2778

_

Toimitus suosittelee vastuullistajournalismia_pysty_FIN_sininenRGB

_

Bulletinin numerossa 3/2015 olleesta artikkelista ”Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa – rehtorien arviot tukijärjestelyjen toimivuudesta” oli jäänyt tekstin alaviitteitä pois artikkelin taittovaiheessa. Tästä voit ladata artikkelin korjatun version: Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyt kouluissa