Toimitus

Päätoimittaja

Sirpa Eskelä-Haapanen, KT, päätoimittaja, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Toimituskunta

Timo Ahonen, PsT, professori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Sami Määttä, PsT, tutkija, Niilo Mäki Insituutti, Jyväskylän yliopisto
Paula Salmi, FT, tutkija, Niilo Mäki Insituutti, Jyväskylä
Tiina Siiskonen, KT, erityisasiantuntija, LUKILOKI-hanke, Jyväskylän yliopisto
Minna Torppa, PsT,  Dosentti, akatemiatutkija, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Tuomo Virtanen, KT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
Maria Haakana, KM, koulutuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä

Arvioijakunta

Lehdessä noudatetaan vertaisarviointia kaikkien artikkeleiden osalta.
Lehti käyttää tarvittaessa myös muita asiantuntijoita vertaisarvioitsijoina.

Arvioijakunta

Ahonniska-Assa, Jaana
Aro, Tuija
Aunio, Pirjo
Aunola, Kaisa
Guttorm, Tomi
Haapasalo, Seija
Hannula, Minna
Hautamäki, Jarkko
Holopainen, Leena
Koivikko, Matti
Korhonen, Tapio
Kuorelahti, Matti
Laakso, Marja-Leena
Lahtinen, Ulla
Lepola, Janne
Leppänen, Paavo
Leppänen, Ulla
Lerkkanen, Marja-Kristiina
Lyytinen, Heikki
Lyytinen, Paula
Mäkinen, Marita
Niemi, Pekka
Nieminen, Pirkko
Närhi, Vesa
Parrila, Rauno
Poikkeus, Anna-Maija
Poskiparta, Elisa
Pulkkinen, Lea
Ruoppila, Isto
Räsänen, Pekka
Savolainen, Hannu
Vauras, Marja