Toimitus

Päätoimittaja

Minna Torppa, PsT, päätoimittaja, Dosentti, akatemiatutkija, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto

Toimituskunta

Timo Ahonen, PsT, professori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Sirpa Eskelä-Haapanen, KT, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Sami Määttä, PsT, tutkija, Niilo Mäki Insituutti, Jyväskylän yliopisto
Paula Salmi, FT, tutkija, Niilo Mäki Insituutti, Jyväskylä
Tiina Siiskonen, KT, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva, Jyväskylä
Maria Haakana, KM, koulutuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä

Arvioijakunta

Tutkimusartikkeleiden osalta lehdessä noudatetaan vertaisarviointia.
Lehti käyttää tarvittaessa myös muita asiantuntijoita vertaisarvioitsijoina.
Arvioijakunta
Ahonniska-Assa, Jaana
Aro, Tuija
Aunio, Pirjo
Aunola, Kaisa
Guttorm, Tomi
Haapasalo, Seija
Hannula, Minna
Hautamäki, Jarkko
Holopainen, Leena
Koivikko, Matti
Korhonen, Tapio
Kuorelahti, Matti
Laakso, Marja-Leena
Lahtinen, Ulla
Lepola, Janne
Leppänen, Paavo
Leppänen, Ulla
Lerkkanen, Marja-Kristiina
Lyytinen, Heikki
Lyytinen, Paula
Mäkinen, Marita
Niemi, Pekka
Nieminen, Pirkko
Nurmi, Jari-Erik
Närhi, Vesa
Parrila, Rauno
Poikkeus, Anna-Maija
Poskiparta, Elisa
Pulkkinen, Lea
Ruoppila, Isto
Räsänen, Pekka
Savolainen, Hannu
Vauras, Marja