Toimitus

Päätoimittaja

Sirpa Eskelä-Haapanen, päätoimittaja, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Toimituskunta

Sirpa Eskelä-Haapanen, päätoimittaja, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Sami Määttä, PsT, tutkija, Tampereen yliopisto
Paula Salmi, FT, tutkija, Niilo Mäki Insituutti, Jyväskylä
Tiina Siiskonen, KT,  Jyväskylän yliopisto
Minna Torppa, PsT, dosentti, professori, akatemiatutkija, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Tuomo Virtanen, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteidenlaitos, Jyväskylän yliopisto
Maria Haakana, KM, koulutuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä – hallinnolliset asiat

Arvioijakunta

Lehdessä noudatetaan vertaisarviointia kaikkien artikkeleiden osalta.
Lehti käyttää tarvittaessa myös muita asiantuntijoita vertaisarvioitsijoina.

Arvioijakunta

 • Aerila Juli Anne
 • Ahonen Timo
 • Ahtiainen Raisa
 • Aro Mikko
 • Aro Tuija
 • Björn Piia
 • Eklund Kenneth
 • Fornaciari Aleksi
 • Hannula Marja
 • Hannula Markku
 • Hannula Minna
 • Harmoinen Sari
 • Heiskanen Noora
 • Kaartinen Sinikka
 • Kajamies Anu
 • Kepler-Uotinen Kaili
 • Koivula Merja
 • Kontu Elina
 • Koponen Tuire
 • Korpipää Heidi
 • Koskela Teija
 • Kyrö-Ämmälä Outi
 • Lehesvuori Sami
 • Lerkkanen Marja-Kristiina
 • Mononen Riikka
 • Mustonen Sanna
 • Männistö Perttu
 • Naukkarinen Aimo
 • Niemi Pekka
 • Nikkola Tiina
 • Nissinen Kari
 • Närhi Vesa
 • Oksanen Elina
 • Pakarinen Eija
 • Parkkinen Juha
 • Pitkänen Hannele
 • Puukari Sauli
 • Pöysä Sanni
 • Ruotsalainen Jenni
 • Sainio Miia
 • Salminen Jonna
 • Salmitaival Juha
 • Saloviita Timo
 • Sandberg Erja
 • Savolainen Hannu
 • Sinkkonen Hanna-Maija
 • Vataja Pia
 • Vauras Marja
 • Vehkakoski Tanja
 • Veijola Anne
 • Vesisenaho Mikko
 • Viljaranta Jaana