Toimitus

Päätoimittaja

Sirpa Eskelä-Haapanen, päätoimittaja, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Toimituskunta

Sirpa Eskelä-Haapanen, päätoimittaja, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Sami Määttä, PsT, tutkija, Tampereen yliopisto
Paula Salmi, FT, tutkija, Niilo Mäki Insituutti, Jyväskylä
Tiina Siiskonen, KT, yliopistonopettaja, LUKILOKI-hanke, Jyväskylän yliopisto
Minna Torppa, PsT, dosentti, professori, akatemiatutkija, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Tuomo Virtanen, KT, dosentti, yliopistonlehtori, Kasvatustieteidenlaitos, Jyväskylän yliopisto
Maria Haakana, KM, koulutuspäällikkö, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä – hallinnolliset asiat

Arvioijakunta

Lehdessä noudatetaan vertaisarviointia kaikkien artikkeleiden osalta.
Lehti käyttää tarvittaessa myös muita asiantuntijoita vertaisarvioitsijoina.

Arvioijakunta

Aimo Naukkarinen
Aleksi Fornaciari
Anne Veijola
Anu Kajamies
Eija Pakarinen
Elina Oksanen
Hanna-Maija Sinkkonen
Heidi Korpipää
Jaana Viljaranta
Jenni Ruotsalainen
Jonna Salminen
Juha Parkkinen
Juli Anne Aerila
Kaili Kepler-Uotinen
Kari Nissinen
Kenneth Eklund
Marja Hannula
Marja-Kristiina Lerkkanen
Markku Hannula
Merja Koivula
Miia Sainio
Pekka Niemi
Mikko Vesisenaho
Timo Saloviita
Riikka Mononen
Eija Pakarinen
Hannele Pitkänen
Juha Salmitaival
Hannu Savolainen
Mikko Aro
Piia Björn
Minna Hannula
Minna Torppa
Noora Heiskanen
Outi Kyrö-Ämmälä
Paula Salmi
Perttu Männistö
Pia Vataja
Raisa Ahtiainen
Sami Lehesvuori
Sanna Mustonen
Sanni Pöysä
Sari Harmoinen
Sauli Puukari
Sinikka Kaartinen
Sirpa Eskelä-Haapanen
Teija Koskela
Timo Ahonen
Tuija Aro
Tuire Koponen
Marja Vauras
Tuomo Virtanen
Vesa Närhi
Tiina Nikkola
Erja Sandberg