Toimitukselta

Alkava vuosi 2014 tuo uusia tuulia NMI-Bulletinin kehittämisrintamalla. Olemme ottaneet ensimmäisiä askelia lehden kehittämistyössä. Teidän palautteenne, hyvä lukijat, on ollut kullanarvoista näitä uudistuksia suunnitellessamme.

Vuoden 2014 vaihteessa lehden ydinalaa on laajennettu käsittämään oppimisvaikeuksien lisäksi myös laajemmin oppimisen. Samassa yhteydessä lehden nimi on vaihdettu nykyisestä nimestä NMI-Bulletin – Oppimisvaikeuksien erityislehti uudeksi muodoksi NMI-Bulletin – Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti.

Olemme lisäksi uudistaneet lehden kirjoittajaohjeet, mikä tulee jatkossa näkymään entistä lyhyempinä ja luettavuudeltaan parempina kirjoituksina. Edelleenkin olemme lanseeranneet uuden Tutkittu juttu -artikkelityypin, jossa tutkijat esittelevät kansainvälisillä foorumeilla julkaisemiaan tutkimustuloksia yleistajuisesti ja nostavat esiin kentän toimijoille keskeisiä asioita.

NMI-Bulletinin uusi vuosi alkaa kuitenkin kuudensientoista valtakunnallisten oppimistutkimuksen päivien pohjalta koostetulla teemanumerolla. Teemanumeroissa 1–2/2014 tarkastellaan kysymyksiä, jotka liittyvät tutkijapäivien aiheeseen Vastuullinen opetus ja yhteistyö oppimispolkujen tukena sekä ajankohtaiseen oppimisvaikeustutkimukseen.

Teemanumeron ovat toimittaneet NMI-Bulletinin päätoimittaja Noona Kiuru sekä vierailevat toimittajat Janne Lepola ja Tiina Turunen. Teemanumero koostuu Janne Lepolan avauspuheenvuorosta, seitsemästä kirjoituksesta sekä Hannu Savolaisen keskustelupuheenvuorosta. Kiitän lämpimästi kaikkia teemanumeroon kirjoittaneita sekä teemanumeron toimittamiseen osallistuneita vierailevia toimittajia.

Hyvää alkavaa vuotta kaikille lukijoille ja antoisia lukuhetkiä ajankohtaisen oppimistutkimuksen parissa,

Noona Kiuru, päätoimittaja

 

Lataa pdf